profilOLDALAK > Dr.Szabó Ákos
openHeader
closeHeader
Dr Szabó Ákos

Dr Szabó Ákos

Egyéni ügyvéd - Sopron
Ügyvéd -Sopron
Dr.Szabó Ákos
Cím: 9400 Sopron, Előkapu 1.
Tel.: 99/506-631
Fax: 99/506-631
Kapcsolatfelvétel
Biztonsági kód

Köszönjük az érdeklődést!

Az üzenet továbbításra került.

SZOLGÁLTATÁSOK
• Jogi tanácsadás
• Ügyvédi felszólító levél készítése
• Peres, nem peres eljárásokban történő jogi képviselet
• Okiratszerkesztés
• Ingatlannal kapcsolatos jogügyletek:
ingatlan perek, ingatlan adásvételi szerződések készítése, társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat készítése, módosítása
• Gazdasági társaságok alapítása, társasági szerződéseik módosítása elektronikus és papíralapú cégeljárásban, cégadatok lekérdezése
• Családjogi, illetve örökléssel kapcsolatos ügyek rendezése:
házassági bontóper, közös megegyezés létrehozása, házassági vagyonközösséget megszüntető per,
házastársi - élettársi vagyonközösséget megszüntető megállapodás,
házassági - élettársi vagyonjogi szerződés, végrendelet,
öröklési szerződés, halál esetére szólóajándékozás, gyermekelhelyezés,
gyermektartásdíj érvényesítése iránti per, gondnokság alá helyezési per,
gyámhatósági eljárás során képviselet ellátása.

IRODÁNKRÓL
Ügyvédi tevékenységem körében - melyet jelenleg egyéni ügyvédként végzek - számos gazdasági társaság jogi képviseletét látom el cégbejegyzési, változásbejegyzési, illetve felszámolási eljárásokban, illetőleg gyakran működök közre követeléseik, kintlévőségeik jogi úton történő behajtásában.

Rendelkezem elektronikus minősített aláírással, s ezáltal jogosult vagyok - a hagyományosnál olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb - elektronikus cégeljárásban részt venni.

Emellett napi szinten végzem ingatlan adásvételek lebonyolítását, családjogi ügyek (házassági bontóperek, gyermekelhelyezés, -tartás) rendezését.

Több éves ügyészi gyakorlatom tapasztalatait felhasználva látok el
büntetőeljárások során védői feladatokat.
Ügyvéd, ügyvédi iroda
Jogi szolgáltatás

Dr.Szabó Ákos

Cím: 9400 Sopron, Előkapu 1.
Tel.: 99/506-631
Fax: 99/506-631
Cégeknek ingyen regisztráció

Megtalálhatóság tevékenységek és egyéb kulcsszavak alapján, online szerkeszthető saját cégprofil.

Tovább a regisztrációs oldalra >>
processing