online üzleti katalógus

Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Honlap Látogató!

Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené szíveskedjék elolvasni a szerződési feltételeinket.

Ön a www.profiloldalak.hu weboldalon feltüntetett szolgáltatásokra vonatkozó megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket.

Ezen szerződésben foglalt feltételek szerint Ön mint megrendelő és a BB Profil Kft. (Cégjegyzékszám: 08-09-028728, Nyilvántartást vezető hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 25845011-2-08, Székhely: 9400 Sopron, Frankenburg út 2/I) a profiloldalak.hu weboldal üzemeltetője – és szolgáltatásra kötelezett - továbbiakban Szolgáltató - között az Ön ajánlattételének elfogadásával szerződés jön létre, és Ön tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat nem iktatjuk, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, magyar nyelven íródnak és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexre nem utalnak.

Jelen ÁSZF hatálya weboldalunkon történő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalunkon: www.profiloldalak.hu/aszf

Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a profiloldalak.hu-t mint szolgáltatót megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult a szolgáltatás megrendelésére.

A profiloldalak.hu-t mint szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Ön, Megrendelőként az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekkel, vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban kérdése van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!

BB Profil Kft.
Cégjegyzékszám: 08-09-028728
Nyilvántartást vezető hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25845011-2-08
Székhely: 9400 Sopron, Frankenburg út 2/I
Email cím: info@profiloldalak.hu
Telefonszám: +36 30 412 48 14

Tájékoztatjuk, hogy a profiloldalak.hu weboldal tárhelyszolgáltatója:

Inweb-Solutions Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Takácskert utca 4/A
Cégjegyzékszám: 19-09-517762
Adószám: 11678313-2-19
Telefon: +36 30 329 1031
Email cím: info@inweb.hu

Árak

Szolgáltatásaink részletes és mindig aktuális leírását és árát honlapunkon találja. www.profiloldalak.hu/szolgaltatasok

A megrendeléskor feltüntetésre kerül a kiválasztott szolgáltatás nettó ára, a fizetendő ÁFA és a díjfizetés időszaka, valamint a megrendelést követően összesen fizetendő díjak (nettó, ÁFA, bruttó) összege.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy a honlapon a szolgáltatás hibás áron szerepel. Hibás áron nem áll módunkban a megrendelést elfogadni. A hibás áron történő megrendelése esetén nem jön létre szerződés. Hibás áron történő rendelés esetén is automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk, amely azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a helyes árról, az új adatokról. Ezt követően a Megrendelő még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Regisztráció

A megrendeléssel egyidejűleg a szolgáltatás online adminisztrációjához felhasználói fiók létrehozása szükséges. Ehhez a következő adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.
A megadott e-mail címmel, mint egyedi azonosítóval, valamint a fiók aktiválásakor megadott jelszóval tud a Megrendelő belépni saját fiókjába. A megadott felhasználói adatok a belépést követően módosíthatók. Elfelejtett jelszó esetében a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadásával kérhető egy ideiglenes hivatkozás és token kód. A hivatkozásra kattintást, valamint a token kód megadását követően nyílik lehetőség egy új jelszó beállítására.

A szolgáltatás megrendelésének menete:

1. A szolgáltatás kiválasztása

Szolgáltatásaink részletes és mindig aktuális leírását honlapunkon találja: www.profiloldalak.hu/szolgaltatasok

Az egyes szolgáltatások részletes leírásai adnak információt a szolgáltatás díjáról, az előfizetői időszakról, és a szolgáltatás feltételeiről.
A megrendelő a „STANDARD MEGRENDELÉS” / „PRÉMIUM MEGRENDELÉS” gombra kattintva, vagy közvetlenül a „Megrendelés” oldalt választva adhatja le megrendelését.

A „Megrendelés” oldalon a következő űrlap kitöltésével lehet a megrendelést leadni:

2. Adatok megadása

1) Szolgáltatások kiválasztása: az egyes szolgáltatásokat kattintással lehet kiválasztani. A kiválasztáskor feltüntetésre kerül a szolgáltatás díja, valamint a megrendelést követően összesen fizetendő díjak összege.
2) Felhasználó adatai: a felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám) megadása.
3) Számlázási adatok: a szerződéskötéshez és számlázáshoz szükséges adatok (cégnév, székhely címe, adószám, postázási cím) megadása
4) Profil adatok: a Standard szolgáltatás keretében létrejövő cégprofillal kapcsolatos nyilvános adatok (profil címe, telefonszám, cím, e-mail cím, weboldal címe, fő tevékenység), illetve egyéb megjegyzés, üzenet megadása

A regisztrált cégprofillal és a Standard szolgáltatást használó ügyfelek a „Megrendelés” oldalon a fiókjukba való bejelentkezést követően adhatják le megrendelésüket a következő lépésekben:

1) Szolgáltatások kiválasztása: az egyes szolgáltatásokat kattintással lehet kiválasztani. A kiválasztáskor feltüntetésre kerül a szolgáltatás díja, valamint a megrendelést követően összesen fizetendő díjak összege.
2) Számlázási adatok: a szerződéskötéshez és számlázáshoz szükséges adatok (cégnév, székhely címe, adószám, postázási cím) megadása

3. Adatok ellenőrzése és rendelés véglegesítése

A megadott adatok ellenőrzése és módosítása szükséges, a böngésző vissza gombjával visszaléphet az előző oldalra. A rendelését véglegesíteni az ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató elfogadása után tudja a fizetési kötelezettséggel járó „MEGRENDELÉS” gombra történő kattintással.
Megrendelés esetén a Megrendelő, mint ajánlattevő, és Szolgáltatást nyújtó közötti szerződés abban az esetben jön létre, mikor a Szolgáltatást nyújtó az ajánlattételt visszaigazoló emailban elfogadja. A profiloldalak.hu oldal által közvetlenül a megrendelés után küldött automatikus rendelés visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának.

4. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

A rendelés során a Megrendelőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére. Ha a rendelés elküldése után szeretne módosítani a megadott adatokon, akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén tudja jelezni módosítási szándékát.
A rendelés során pontatlanul megadott email cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét.
Feltételezzük a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
Honlapunk üzemeltetője semmilyen módon nem felelős az internetes hálózatban fennálló hálózati hibákért, a vételi eszközben a kommunikációs vonalakon történt meghibásodásért, szoftver nem megfelelő működéséért, programhiba, technikai hiba következményeiért.

5. Megrendelés visszaigazolása - Előfizetői szerződés létrejötte

1) email – értesítő automatikus visszaigazoló email a megrendelés befogadásáról
A megrendelést követően a Megrendelő e-mail címére a megrendeléskor megadott adatok beérkezésének igazolására értesítő e-mail küldünk. Ezen értesítő email arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy megrendelése beérkezett, azonban az üzenet nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának.

2) email – megrendelés visszaigazolása – Előfizetői szerződés létrejötte
A megrendelés elfogadásáról egy további, második emailt küldünk, melyben igazoljuk, hogy a megrendelést elfogadjuk, és a szolgáltatói szerződést megkötöttnek tekintjük. Ezen emailban megküldjük az Előfizetői Szerződést letölthető, PDF formátumban, továbbá megküldjük a szolgáltatás díjra vonatkozó díjbekérőt is.

6. Fizetési feltételek

Fizetés átutalással
A megrendelés elfogadására küldött visszaigazoló emailt küldünk, mellyel a szolgáltatási szerződés megkötését igazoljuk vissza.
Ezen emailban az Előfizetői Szerződés mellett a szolgáltatás díjra vonatkozó díjbekérőt is megküldjük. A díjbekérő összegét az alábbi bankszámlaszámra kérjük megfizetni:

Számlatulajdonos: BB Profil Kft.
Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11737083-21430086

Kérjük, hogy a közlemény rovatba a megrendelés azonosítóját szíveskedjen feltüntetni.

A kifizetett díjról számlát állítunk ki, melyet postai úton és elektronikusan, emailban is megküldjük a Megrendelő részére.

7. Szolgáltatás megkezdése

A megrendelés elfogadásáról küldött emailban a szolgáltatások első díjáról átutalással teljesíthető díjbekérőt küldünk e-mailben. Az első díj kifizetését és annak a Szolgáltató számlájára érkezését követően a szolgáltatásokat legkésőbb 2 munkanapon belül a Megrendelő számára elérhetővé tesszük, melyről a Megrendelőt/Előfizetőt e-mailben értesítjük.

8. Az díjfizetési időszak kezdete

Az megrendelt szolgáltatások díjfizetési időszakának kezdete az előfizetői szerződés létrejöttének napját követő hónap első napja.
A szolgáltatási szerződés határozatlan időre jön létre.

9. Díjforduló, további díjak fizetése

Szolgáltató a kifizetett időszak lejáratát követően, legkésőbb az azt követő hónap 10. napjáig a szolgáltatás következő díjfizetési időszakáról átutalással teljesíthető számlát állít ki, melyet az Előfizetőnek postai úton megküld.

10. Szerződés módosítása

A szolgáltatási, előfizetői szerződés csak írásban, a felek közös megegyezésével módosítható. Előfizető a szolgáltatási szerződés módosítását kizárólag írásban kezdeményezheti a Szolgáltatónál.

11. Szerződés megszűnése

A Megrendelő/Előfizető jogosult a szolgáltatási szerződést indokolás nélkül a felmondás közlésétől számított 30 napra felmondani. A felmondás feltétele, hogy az Előfizetőnek ne álljon fenn fizetési kötelezettsége a Szolgáltató irányába.
A Szolgáltató jogosult a szerződést a teljesített szolgáltatás díjfordulójának időpontjára indoklás nélkül felmondani. A felmondást írásban – emailban, vagy postai úton – köteles közölni az Előfizetővel.
Ha az Előfizető fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Szolgáltató a késedelembe esést követő 15. naptól kezdődően jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatást megszüntetni. A felmondást írásban köteles közölni az Előfizetővel emailban, vagy postai úton.
Az Előfizető a szerződés felmondásakor az általa megfizetett, de még nem teljesített szolgáltatások díjának visszatérítésére és a szolgáltatás megszüntetéséből származó károk megtérítésére nem jogosult.
Az előfizetői szerződés felmondása az alábbi iratminta alkalmazásával is lehetséges.
A felmondási iratminta PDF formátumban elérhető honlapunkon a www.profiloldalak.hu/dokumentumok címen.

12. Elállási jog

Ön a szolgáltatás megrendelését követő 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a megrendeléséről. Ön az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is gyakorolhatja az elállási jogát.
Elállási nyilatkozatát postai úton, vagy e-mailben az alábbi elérhetőségre küldheti vissza:

BB Profil Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Frankenburg út 2/I
Email cím: info@profiloldalak.hu

Elállási nyilatkozat minta:

Tisztelt BB Profil Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Frankenburg út 2/I
Email cím: info@profiloldalak.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatásokra irányuló szerződés tekintetében:
Szolgáltatás megnevezése:
Szerződéskötés időpontja/megrendelés időpontja:
Megrendelő neve:
Megrendelő címe:
Aláírás: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

Weboldalunkon közvetlenül is letöltheti PDF formátumban az elállási nyilatkozat-mintát a www.profiloldalak.hu/dokumentumok címen.

Az elállás/felmondás joghatásai – szolgáltatásunktól való elállása esetére
Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által részünkre teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
Tekintettel arra, hogy szolgáltatásra vonatkozó szerződésről van szó, kifejezetten nyilatkozunk, hogy a szolgáltatásunk teljesítésével, annak a 14 napon belül történő elállásig való megkezdésével kapcsolatos költségeinket nem érvényesítjük Önnel szemben.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Tájékoztatjuk, hogy Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a fentiek szerint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja, tehát az a tény, hogy a  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolja elállási jogát.

Ha Ön a fenti szabályok betartásával eláll a szerződéstől, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

13. Kellékszavatosság

Ön és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott dologra vonatkozóan Önt kellékszavatossági jog illeti meg, melyről a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbiak szerint adunk tájékoztatást:

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv 6:159 – 6:166. § szabályai szerint.
Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kifogást támaszt, úgy azt szíveskedjék fenti elérhetőségünkre írásban bejelenteni.
Bejelentését, kifogása beérkezését követően visszaigazoljuk.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a BB Profil Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Társaságunk kizárólag szolgáltatás teljesítésére vállal kötelezettséget. A szolgáltatások teljesítéséért a Szolgáltató a hibás teljesítés szabályai szerint, a Ptk. 6:157, 6:158. § szerint felel.

14. Panaszkezelés

Amennyiben Önnek valamilyen panasza van a profiloldalak.hu weboldalon keresztül kötött kötött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a következő elérhetőségen közölheti:
Ön panaszát szóban vagy írásban közölheti. A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadjuk Önnek,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük Önnek.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszát egyedi azonosítószámmal látjuk el.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmazza az Ön nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panaszának részletes leírását és a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét.
A jegyzőkönyvben közöljük a panasszal kapcsolatos álláspontunkat, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges.
A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Ön, mint fogyasztó aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.
Az Ön írásbeli panaszát annak beérkezését követően harminc napon belül érdemben megvizsgáljuk, és írásban megválaszoljuk, és intézkedünk annak közlése iránt. A panaszt esetlegesen elutasító álláspontunkat minden esetben indokoljuk.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig őrizzük, az azt ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.
A panasz elutasítása esetén Önt írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe vesszük-e a békéltető testületi eljárást.

15. Békéltető Testület

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben általános fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormányhivatal jár el - www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület illetékes.
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben.
További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Budapest u.3.
Telefonszáma: 88/429-008, 
Fax száma: 88/412-150 
Név: dr. Vasvári Csaba elnök 
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu, zmkik@zmkik.hu

16. Bírósági eljárás

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

17. Online vitarendezési platform

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különös tekintettel:

Az Általános Szerződési feltételekben használt fogalmak magyarázata:

A profiloldalak.hu weboldal fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására azzal, hogy a módosítás abban a weboldalon történő közzététellel lép hatályba.

Az ÁSZF mellékletét képezi a Szolgáltatások leírása, mely az alábbi linken érhető el: www.profiloldalak.hu/dokumentumok

Kelt: Sopron, 2022. január 1. napján